פתיחת פניה חדשה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:

 Sales

Pre Sales, Sales Assistance

 Support

Technical Assistance Related to your Domain Registration, Web Hosting and Servers

 Billing & Accounts

Billing and Account Assistance

 IWW-Support

Technical Assistance for IWW-Domain Registration, Web Hosting

 Abuse

Abuse issues, complaints